Wednesday, 15 October 2008

Uurimistööde programm

Väljavõtteid Salme muinaspaadi uurimistööde programmist:

Uurimistööde taust

Oktoobri alguses alustati leiukohas arheoloogilisi kaevamisi Jüri Peetsi ja Külli Rikase juhendamisel. Kuni 13. oktoobrini 2008 kestnud uuringute tulemusena selgus, et leiukohas on säilinud jäänused muinaspaadist. Paadikontuuri markeerivad reas paiknevad raudneedid. Paadist on praeguseks säilinud 1.30 m laiune ja 6.20 m pikkune kultuurkihilaik ning u 50 cm läbimõõduga osa paadininast.

Uurimistööde eesmärk

Salme muinaspaadi leiukohas toimuvate uute uuringute eesmärk on dokumenteerida kaevamiste praegune seis ning uurida läbi ülejäänud osa paadikujulisest objektist, dokumenteerides kaevamiste käiku, kultuurkihti ning leide. Samuti kavatsetakse välja selgitada kultuurkihi või muude inimtegevusjälgede olemasolu paadi vahetus ümbruses ja lähikonnas.


Uurimismetoodika

Kuna tegemist on Eesti kontekstis ebahariliku muistisega, siis esmast kaevamismetoodikat kaevandades oleme lähtunud teiste maade analoogsete muististe kaevamise kogemusest. Kaevamismetoodika saab olema paindlik, eesmärgiga koguda objektist võimalikult palju erilaadset infot selle olemuse määratlemiseks, dateerimiseks ning igakülgseks tõlgendamiseks. Selleks osalevad välitöödel mitme eriala spetsialistid (antropoloog, paleozooloog, geoloogid, mere- ja allveearheoloogid, taimejäänuste uurijad jt).


Uuringud on plaanis läbi viia 15. – 20. oktoobrini 2008. aastal.

Uurimistööde programmi on koostanud kaevamiste juhataja ja koordineerija Marge Konsa.

Fotosid Salme muinaspaadist ja selle leiukohast:Foto: Mirja Ots

No comments: