Thursday, 16 October 2008

Osalejad

Marge Konsa - arheoloogiliste kaevamiste teise etapi juhataja ja projekti koordinaator (Tartu Ülikool), marge.konsa@ut.ee, 56687735

Raili Allmäe - inimluude analüüs (Tallinna Ülikool) raili.allmae@ai.ee
Atko Heinsalu - geoloogiline analüüs (Tallinna Tehnikaülikool) heinsalu@gi.ee
Sirje Hiie - pinnaseproovid (Tallinna Ülikool) sirje.hiie@ai.ee
Olle Hints - geoloogiline analüüs (Tallinna Tehnikaülikool) olle.hints@gi.ee
Mati Kainel - laeva valvur
Regino Kask - puidu analüüs (Eesti Maaülikool) regino.kask@emu.ee
Ülo Kestlane - geoloogiline analüüs (Tallinna Tehnikakõrgkool) ylokene@gmail.com
Gilleke Kopamees - kunstnik (Eesti Maalamba Ühing) gilleke@maalammas.ee
Lembi Lõugas - loodusteaduslikud analüüsid (Tallinna Ülikool) lembi@ai.ee
Priit Lätti - digitaalne laevamudel (Tallinna Ülikool) priit.latti@ai.ee
Liina Maldre - loomaluude analüüs (Tallinna Ülikool) liina.maldre@ai.ee
Mati Mandel - relvastuse analüüs (Eesti Ajaloomuuseum) mati.mandel@eam.ee
Meelis Michelson - laeva ehitustehniline rekonstruktsioon (Emajõe Lodjaselts) mel@tynn.ee
Ain Mäesalu - nooleotste analüüs (Tartu Ülikool) ain.maesalu@ut.ee
Vello Mäss - laeva ehitustehniline analüüs (Eesti Meremuuseum) vello@meremuuseum.ee
Andrus Ojamees - abitööd
Mirja Ots - arheoloogiline dokumentatsioon ja leiud (Tallinna Ülikool) mirja.ots@ai.ee
Ester Oras - arheoloogiline dokumentatsioon (Tartu Ülikool) ester.oras@ut.ee
Jüri Peets - arheoloogiliste kaevamiste esimese etapi juhataja (Tallinna Ülikool) jyri.peets@ai.ee
Jaana Ratas - laeva rekonstruktsioonijoonised jaana.ratas@vesilind.ee
Külli Rikas - leiud ja ekspositsioon (Saaremaa Muuseum) kylli@muuseum.tt.ee
Maili Roio - fotodokumentatsioon, laeva ajaloolisvõrdlev analüüs (Muinsuskaitseamet) maili.roio@muinas.ee
Aive Rumm - leidude konserveerimine (Tallinna Ülikool) aive.rumm@ai.ee
Signe Vahur - keemiline analüüs (Tartu Ülikool) signe.vahur@ut.ee
Jüri Vassiljev - rannajoone rekonstruktsioon (Tallinna Tehnikaülikool) vassilje@gi.ee
Martti Veldi - videodokumentatsioon (Muinsuskaitseamet) martti.veldi@muinas.ee
Andres Vindi - leidude röntgenanalüüs (Tartu Ülikool) andres.vindi@ut.ee

No comments: