Saturday, 25 October 2008

Nooleotsad

Kindlamalt määratletavaid nooleotsi leiti kokku 8. Täpne leiukoht on teada kahjuks vaid kolme nooleotsa kohta. Neist üks leiti vööritäävi lähedalt, üks kesklaeva vasakpardast ning kolmas tuli vööri vaskpardast. Relvade ja relvastuse ajaloo uurija Ain Mäesalu hinnangul on nooleotstest kaks viikingiaegsed tüübid, mida varasemates muististes ei esine. Ülejäänud nooleotsad esindavad pigem vanemaid, keskmisesse rauaaega kuuluvaid tüüpe.


Ain Mäesalu uurimas Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi laboris Salme muinaslaevast pärit nooleotsi.


Viikingiaegne nooleots (:251)

No comments: