Wednesday, 15 October 2008

Paadimatused Eestis ja mujal

Seni on Eestis teada vaid mõned üksikud paadi(s)matuste näited (paadimatusele viitavad neil juhtudel kaevamisel avastatud paadineedid):

Lagedi XIII kalme, kus hajali üle kogu kalme leiti kokku ligi 150 suuremat raudneeti ja -naela, mis võiksid viidata mõnele paadismatusele. Selle kalme puhul on arvatud, et surnu oli põletatud kalmel koos paadiga, millest jäid maha needid ja naelad ning põletatud luud ja mõned esemed . Sarnaselt on suuremas koguses neete leitud Rae 1 kalmest ning Aseri kalmest (Lang 2007, 192).

Välismaalt on laeva-/paadimatuste näiteid enam, kuna vastav kalmetüüp levis nii Skandinaavias kui Briti saartel. Kuulsaimad näited on Sutton Hoo (Inglismaal), Osebergi ja Gokstadi (mõlemad Norras) laevkalmed. Siiski on nende puhul tõesti tegemist laeva, mitte paadiga, millesse maeti rikkalike hauapanustega mõjuvõimsaid isikuid. Salme leiuga samasse mõõdukategooriasse kuuluvad aga Rootsi Vendeli paadimatused, kus surnud on maetud kuni 9 m pikkustesse paatidesse.

Tihti on nimetatud leidude puhul just paadineedid need, mis kunagisest matusepaadist säilinud ja mis annavad uurijatele esmaseid vihjeid tähelepanuväärse leiu kohta.Kirjandus ja internetiviited:

Lang, V. 2007. Baltimaade pronksi- ja rauaaeg. Tartu.

Wikipedia - märksõna "ship burial".

Sutton Hoo:
http://www.wuffings.co.uk/MySHPages/SHPage.html

Oseberg:
http://www.khm.uio.no/utstillinger/oseberg/indexE.html

Gokstad:
http://home.online.no/~joeolavl/viking/gokstadskipet.htm

Vendel:
http://www.uu.se/news/news_item.php?id=239&typ=pm

No comments: