Wednesday, 29 October 2008

Puit

Laevast oli puitu säilinud tänase päevani väga vähe. Parempardast oli alles vaid üks väike jupike kraavipoolses servas. Vasakparrast oli küll säilinud veidi pikemas ulatuses, kuid samas väga õhukese kirmena. Kõige kompaktsemate tükkidena oli alles puitu laeva 5. kaarest.Detail vasakpardast (foto: Maili Roio)Esiplaanil on näha laeva 5. kaar. Puutikud laeva külgedel tähistavad kaarte asukohti (foto: Maili Roio).


Kogu olemasolev puit võeti ülesse ja sellest on plaanis teha mitmeid analüüse. Esmalt viisime puidujäänused Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituuti, kus puiduspetsialist Regino Kask asus laeva ehituseks kasutatud puuliiki määrama.Regino Kask oma töölaua taga Eesti Maaülikooli metsatööstuse osakonnas tutvumas Salme laevast pärit puidunäidistega.Enamik näidistest olid täpsemaks määramiseks liiga fragmentaarsed. Siiski suutis ta mikroskoobi all tuvastada, et vasakparda küljelauad ja paik sellel olid valmistatud okaspuust. Okaspuust olid ka laevakaared ning kuna 5. kaare tükk oli täpsemaks määramiseks õnneks piisava paksusega, siis selgus, et tehtud oli see männist.

No comments: