Friday, 26 December 2008

Rõõmsat vana aasta lõppu ja head uut!

Kunstnik: Jaana Ratas

3 comments:

rs15 said...

Tere, kas laeva leiukoha ümbruses kavatsete ka kaevata? On tore teada, sest kui perekonnal maad väga lähedal, et äkki kaevab ning leiab veel midagi?

Sissejuhatavalt mõtiskledes samas, merepiir on kaunikesti lähedal aga ega iial tea ennem kui kaevatud maapöue endasse.

Vöib löpuks ilmneda, et könealuse paiga iidset väärtust hakkatakse kvalitatiivselt ning elusamalt hindama nii prof. ajaloolaste kui ka muidu rahvahulkade poolt kui ilmneb laiem leidude keeris.

Üks leid on väga tore aga seda eelarvamust, et Euroopa keskaegne ning uusaegne ajalugu (pime ning vägivaldne kui öudukas vöi vanglaelu) on midagi härrasliku ning eestlased alati olnud ajalooliselt matsid, kes elasid oma igavat elu ning ammugi liitagi ei oska kahekohalisi arve, ei seda see veel ümber ei lükka.

Muuseas, arvamusele vöimalike kohalike elanike kohta tollajal tuleb vaid kasuks, et laev vöib olla välismaist päritolu. Seetähendab, et ega niisama nii tähtsa asja jaoks nagu laevamatus suvalisse kohta ikka töenäoliselt ei tuldud. Minu pärast olgu kasvöi laevake slaavi päritolu - asi millest rääkida tahaksin seisneb eelarvamuste ümberlükkamises, mitte uute tekkitamises.

Kui aga on laevake kohaliku päritolu ning leitud on niipalju mängunuppe ning täringuid - kas see ei näita natuke paremale/targemale ajutegevusele kui veel sada aastat tagasi alamrahva enamuse seas oli - lisaks leitud erinev toiduvalik, mängud jällegi ning jahikullid,nagu viitaks paremale elukvaliteedile, kui leiukoha ajast arvestades järgneval aastatuhandel kombeks endale saada oli.

Et asjalood hakkavad minema selles suunas, et see kujutlus, mida solvatud "romantiliseks" nimetades, sellest et enne ristiusu tulekut oli natuke parem ning ettem elu - on töeline ning vastab käesolevatele andmetele ning tingimustele ning samas mingid töekspidamised Rein Veidemanni sugustelt, et ristirüütlid töid "Maarjamaale" "kultuuri" on juba iseenesest labased ning ekslikud - isegi ilma antud leiuta - , ja vörreldavad selle kisaga selle kohta, kuidas Venemaalt/Moskvast tuli "rahvastesöprust" ning "kommunismi" veel paar aastakümmet tagasi Pöhinedes mitte töel vöi pürgimusel auväärse arvamuse suunas, vaid lihtsalt valitsevate uskumuste kihiga edukalt kaasa laulmisel.

Kokkuvötvalt - Kui vaadata laiemalt praegu eestlastele elada antud alad olid ammu Lääne möju all - olenamata, kas laev on kohaliku vöi välismaist päritolu.

Naasege oma ameti juurde ajaloolased,
Parimate kavatsustega,
RS15

PS! Pealegi, igalpool on mainimata leitud meeste vanused, kas neid ei ole vöimalik praegustes tingimustes määratagi? Jumala jama kui ei ole...

Arnold said...

"PS! Pealegi, igalpool on mainimata leitud meeste vanused, kas neid ei ole vöimalik praegustes tingimustes määratagi? Jumala jama kui ei ole..."

Kui mälu ei peta, siis esialgsetel andmetel 20 kuni 45 aastat.

Martin said...

Kummaline, et ei leitud ehteid ja muudki esemed olid mööda paati laiali. Kas te olete kaalunud võimalust, et matus rööviti juba millalgi muinasajal väärtuslikumatest asjadest tühjaks? Nõnda on ju lugu ka mitme Skandinaavia laevmatusega, näiteks Osebergis. Eestis on muinasaegset hauaröövi tuvastatud Pada kalmistul. Mererannal katmata või õhukese settekihiga kaetud rikkalik paatmatus pidi olema hauaröövlitele iseäranis ahvatlev suutäis.
Jõudu ja edu!