Wednesday, 5 November 2008

Röntgenanalüüs

Andres Vindi Tartu Ülikooli arheoloogia kabinetist tegi mõnedest Salme I ja II leiukoha esemetest röntgenanalüüsi. See näitas, et laevast leitud väiksemate raudesemete seisukord on üsna halb. Esemed on tugevalt korrodeerunud ja kohati on neis rauda alles jäänud vaid vähesel määral.

Andres sisenemas koos Salme leidudega TÜ arheoloogia kabineti röntgeniruumi.
Röntgenfotol on noad ja kaks nooleotsa. Rauda on säilinud ainult neis kohtades, mis on fotol heledad, ülejäänud osa esemetest on korrodeerunud.
Kaheteraline mõõk Salme II leiukohast on valmistatud damaskitud terasest. Röntgenpildil on näha sellele iseloomulik mustriline struktuur.

Relvaspetsialist Jaak Mäll Eesti Ajaloomuuseumist selgitas, et Salme mõõga puhul on tegemist kõige lihtsama damastseerimise viisiga - keskel on kolm kihilist latti (raud-teras-raud-teras....), mis on enne paketi kokku panemist igaüks eraldi tordeeritud ja uuesti kandliseks sepistatud. Teramik on kokku keedetud viiest latist, paketi kaks äärmist on lõiketeradena ilmselt terasest.

1 comment:

Anonymous said...

Lugesin läbi Jaak Mälli arvamusavalduse mõõga valmistamistehnoloogia kohta ja tahaks lisada selle kohta ka oma kommentaarid. Kõigepealt pole töö käigus (antud juhul) toimunud teras-raud-teras jne materjaliga mingit tordeerimist ehk ümber oma pikitelje väänamist. Konsulteerinud sepaspetsialistidega ja teinud mudelkatseid, on enamvähem 100% kindel, et töö toimus järgmiselt: löödi kokku (st keedeti erineva süsinikusisaldusega) terasplaadid, misjärel toorik raiuti diagonaalis sellega kaheks tükiks, mis seejärel, nüüd juba ümberpööratult taasliideti. Tekib kalasabamuster. Kuna oli vaja kahte damaskitud plaati, siis selleks tuli toorik veelkord (sedapuku pikiti) pooleks raiuda ja seejärel mõõga põhimikuga ühendada. Tehnika on suht vana, kui pidada 8.-9. sajandit piisavalt vanaks. Hiljem tulid käibele mitmesugused teised musterteraste tüübid. Põhimõte jäi aga samaks. Nende juures rakendati ka mitmel erineval viisil teostatud torderingut.

Jüri Peets